Introductie

Welkom bij de stichting Het SchaaKKasteeL

De stichting Het SchaaKKasteeL – opgericht 4 oktober 2013 – staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 58939881. Onze stichting heeft sinds de oprichting de ANBI-status omdat wij aan alle voorwaarden voldoen die volgens de belastingdienst behoren bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN is 853246567.

U kunt ons terugvinden in het actuele ANBI-register op de website van de belastingdienst.

Ons bankrekeningnummer (IBAN) is: NL48ABNA0429161549 t.n.v. Stichting Het SchaaKKasteeL te Rotterdam.

Een nieuwe schaakset

Er zijn verschillende prototypes gemaakt van de nieuwe schaakset. In samenwerking met Margreet Wevers van Schaakkunst is een keuze gemaakt die zij professioneel heeft uitgewerkt en geproduceerd. Dit spel en de twee boeken maken de set compleet.

Meer lezen

Schaken 4.0 uitgelegd

In een aparte boekje bij  De economie van de toekomst is Slim en Groen worden  in 100 pagina’s de spelregels van het nieuwe schaken op eenvoudige wijze uitgelegd. Het nieuwe spel wordt multifunctioneel waarbij internationaal schaak mogelijk is en ook dammen en checkers. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van educatieve onderwerpen met en op het schaakbord.

Meer lezen

De economie van de toekomst is Slim en Groen

Oorspronkelijk was het de bedoeling om een geheel nieuw boek uit te geven waarin naast het nieuwe schaken aandacht besteed zou worden aan klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, voedselproblematiek en technologische ontwikkelingen. Toen een eerste ruwe versie af was deed zich ook de mogelijkheid voor het nieuwe schaken op te nemen in een bestaand boek van …

Meer lezen

Met Schaken 4.0 word je samen slimmer en creatiever

De 21ste eeuw kenmerkt zich door een ongekend hoog tempo van grote economische en maatschappelijke veranderingen. Misschien beleven we momenteel wel de grootste revolutie uit het bestaan van de mensheid. Die revolutie heeft nog geen naam; we zitten er nog middenin. Maar omdat het mogelijk de vierde industriële revolutie betreft, worden de termen ‘Industrie 4.0’, …

Meer lezen