Financieel

Financiële verantwoording 2017
Baten
Vergoeding lesgelden 3802
Totaal baten 3802
Lasten
Schoolschaaklessen 3893
Lessen AZC Rotterdam 1040
Schaken tegen Kanker 793
Toernooien/evenementen 1409
Websites 248
Algemene kosten 347
Nieuwe ontwikkelingen 115
Totaal lasten 7845
In het verslagjaar werd 6000 euro aan donaties ontvangen.

 

Financiële verantwoording 2016
Baten
Vergoeding lesgelden  €    3.301,00
Totaal baten  €    3.301,00
Lasten
Schoolschaaklessen   €    3.568,00
Div. toernooien/evenementen   €    1.243,00
Algemene kosten   €       347,00
Totaal lasten   €   5.158,00
In de verslagperiode werden geen donaties ontvangen.

 

Financiële verantwoording 2015
Baten
Vergoeding lesgelden  €    9.045,00
Div. toernooien/evenementen  €       500,00
Totaal baten  €    9.545,00
Lasten
Schoolschaaklessen  €    9.158,00
NK Jeugdschaken 2015  €       538,00
Div. toernooien/evenementen  €    3.580,00
Algemene kosten  €       846,00
Totaal lasten  €  14.122,00
In de verslagperiode werd aan donaties een bedrag van € 9.420 ontvangen.
Financiële verantwoording 2013/2014
Baten
Vergoeding lesgelden  €    3.425,00
Bijdrage derden sponsoring EK Jeugd  €       200,00
Totaal baten  €    3.625,00
Lasten
Schoolschaaklessen  €    2.506,00
NK Jeugdschaken 2014  €    2.197,00
Div. toernooien/evenementen  €    2.368,00
Sponsoring EK Jeugd  €       400,00
Algemene kosten  €       747,00
Totaal lasten  €    8.218,00
In de verslagperiode werd aan donaties een bedrag van € 21.698 ontvangen.
De stichting heeft bij de oprichting in oktober 2013 gekozen voor een verlengd boekjaar.
De inkomstenbronnen voor de stichting zijn:
Sponsorinkomsten
Subsidies
Donaties
Legaten en erfstellingen
Overige bronnen van inkomsten
De stichting doet actief aan fondsenwerving om haar doelstelling te kunnen realiseren.