Financieel

Financiële verantwoording 2022
Lasten
Toernooien€ 942,27
Voorleesmoeders (boeken kids) € 244,49
Materiaal Schoolschaakleraren€ 320,00
Onderhoud websites€ 172,43
Bankkosten€ 137,30
Totaal Lasten1.816,49
In het verslagjaar werden geen donaties ontvangen.
Financiële verantwoording 2021
Lasten
Sponsoring Chessqueens€ 1.350,00
Toernooien€ 235,50
Voorleesmoeders (boeken kids) € 250,00
Onderhoud websites€ 145,20
Bankkosten€ 118,50
Diversen€ 84,10
Totaal Lasten2.183,30
In het verslagjaar werden geen donaties ontvangen.
Financiële verantwoording 2020 
  
Lasten 
  
Toernooien€ 199,75
Onderhoud diverse schaaksites€ 490,06
Algemene kosten ( internetkosten etc.)€ 786,40
  
Totaal lasten € 1.476,21
  
In het verslagjaar werd € 7000,- aan donaties ontvangen. 

Schoolprojecten zijn uitgesteld tot het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Financiële verantwoording 2019 
  
Lasten 
  
Toernooien en schaaklessen€ 1.934,00
Opleidingsapparatuur en materiaal€ 2.276,33
Algemene kosten€ 219,93
  
Totaal lasten € 4.430,26
  
In het verslagjaar werd € 8500,- aan donaties ontvangen. 

Financiële verantwoording 2018 
  
Baten 
  
Vergoeding lesgelden1958
  
Totaal baten1958
  
Lasten 
  
Schoolschaaklessen2470
Schaaklessen AZC Rotterdam1066
Schaken 21ste eeuw6477
WK Jeugd500
Erasmiaans Schaakfestijn200
Schaken tegen Kanker165
Algemene kosten (internet etc.)378
  
Totaal lasten11256
  
  In het verslagjaar werden geen donaties ontvangen.  
 
Financiële verantwoording 2017 
  
Baten 
  
Vergoeding lesgelden3802
  
Totaal baten3802
  
Lasten 
  
Schoolschaaklessen3893
Lessen AZC Rotterdam1040
Schaken tegen Kanker793
Toernooien/evenementen1409
Websites248
Algemene kosten347
Nieuwe ontwikkelingen115
  
Totaal lasten7845
  
  
In het verslagjaar werd 6000 euro aan donaties ontvangen. 
Financiële verantwoording 2016 
  
Baten 
  
Vergoeding lesgelden €    3.301,00
  
  
Totaal baten €    3.301,00
  
Lasten 
  
Schoolschaaklessen  €    3.568,00
  
Div. toernooien/evenementen  €    1.243,00
Algemene kosten  €       347,00
  
Totaal lasten  €   5.158,00
  
In de verslagperiode werden geen donaties ontvangen.

 

 

Financiële verantwoording 2015 
  
Baten 
  
Vergoeding lesgelden €    9.045,00
Div. toernooien/evenementen €       500,00
  
Totaal baten €    9.545,00
  
Lasten 
  
Schoolschaaklessen €    9.158,00
NK Jeugdschaken 2015 €       538,00
Div. toernooien/evenementen €    3.580,00
Algemene kosten €       846,00
  
Totaal lasten €  14.122,00
  
In de verslagperiode werd aan donaties een bedrag van € 9.420 ontvangen.
  
  
  
Financiële verantwoording 2013/2014 
  
Baten 
  
Vergoeding lesgelden €    3.425,00
Bijdrage derden sponsoring EK Jeugd €       200,00
  
Totaal baten €    3.625,00
  
Lasten 
  
Schoolschaaklessen €    2.506,00
NK Jeugdschaken 2014 €    2.197,00
Div. toernooien/evenementen €    2.368,00
Sponsoring EK Jeugd €       400,00
Algemene kosten €       747,00
  
Totaal lasten €    8.218,00
  
In de verslagperiode werd aan donaties een bedrag van € 21.698 ontvangen.
  
  
De stichting heeft bij de oprichting in oktober 2013 gekozen voor een verlengd boekjaar.
  
De inkomstenbronnen voor de stichting zijn: 
  
Sponsorinkomsten 
Subsidies 
Donaties 
Legaten en erfstellingen 
Overige bronnen van inkomsten 
  
De stichting doet actief aan fondsenwerving om haar doelstelling te kunnen realiseren.