Doel

Doel van de stichting

Het hoofddoel van de stichting is het bevorderen van schaken en schaken leren op onze basisscholen vanuit educatief oogpunt. Jonge kinderen, jongens en meisjes, kunnen spelenderwijs hun algemene vaardigheden verbeteren en oefenen met het schaakspel. Vaardigheden waarvan ze een leven lang plezier kunnen hebben.

Als naast het schaken veel aandacht wordt besteed aan bewegen (sporten) en gezond eten dan wordt op een effectieve manier gewerkt aan een gezonde toekomst voor onze opgroeiende jonge kinderen.

Schaken heeft ook een brugfunctie door kinderen samen te brengen ongeacht leeftijd, afkomst, ras, geloof of sekse en hen samen te laten genieten van dit Koninklijke spel.

De vaardigheden die jonge kinderen kunnen leren en oefenen zijn onder meer:


Cognitief

 • ontwikkelen van kritisch denkvermogen
 • ontwikkelen van logisch redeneren, analyseren en vooruitdenken
 • ontwikkelen van creatieve vaardigheden, schaken is ook kunst
 • verbeteren van taal- en rekenvaardigheden
 • verbeteren van het concentratievermogen
 • verbeteren van ruimtelijk inzicht
 • maken en uitvoeren van plannen


Sociaal en emotioneel

 • ontwikkelen van vriendschappen
 • leren omgaan met winst en verlies
 • leren omgaan met respect voor elkaar
 • leren om samen te werken
 • verbeteren van eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • oefenen van geduld
 • verbeteren van motivatie
 • leren dat hard werken en volhouden loont
 • leren omgaan met spanning en tijdsdruk
 • leren communiceren, schaken is een internationale taal

 

Sportief

 • schaken is een Koninklijk spel en een meesterlijke sport