ANBI

ANBI-status

De ANBI-status geeft belangrijke belastingvoordelen voor onze sponsors, subsidiegevers en donateurs. Hieronder een nadere uitleg voor geïnteresseerden

Particulieren

Particulieren kunnen ons financieel ondersteunen door éénmalige of periodieke giften. Eenmalige giften komen in aanmerking voor belastingaftrek als de gift minimaal 1% van het drempelinkomen is met een minimum van 60 euro. Een gift komt maximaal voor 10% van het drempelinkomen voor aftrek in aanmerking. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Fiscale partners genieten vrije toedeling van deze aftrekbare, eenmalige, giften.

Periodieke giften die gelijkmatig in jaarlijkse termijnen worden gegeven en minstens voor een periode van vijf jaar gelden zijn onbeperkt aftrekbaar. Ook hier genieten fiscale partners vrije toedeling van deze aftrekbare giften. Periodieke giften moeten in een notariële of onderhandse akte worden vastgelegd om voor aftrek in aanmerking te kunnen komen.

Particulieren kunnen ons ook steunen door een legaat of erfstelling. De stichting behoeft in deze gevallen geen schenk- of erfbelasting te betalen. Een notariële akte is vereist.

Bedrijven en Instellingen

Bedrijven en instellingen kunnen ons financieel steunen met sponsorgelden of sponsoring in natura. Aftrek is mogelijk tot 50 % van de belastbare winst. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 % van de winst met een maximum van € 100.000.

BTW, Loonheffing en Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst heeft op basis van onze informatie een beschikking afgegeven dat wij niet BTW-belastingplichtig zijn en derhalve geen aangiftes behoeven te doen.

Over de inkomsten hoeven wij geen BTW af te dragen en van onze uitgaven kunnen we de betaalde BTW niet terugvorderen.