Introductie

Welkom bij de stichting Het SchaaKKasteeL

De stichting Het SchaaKKasteeL – opgericht 4 oktober 2013 – staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 58939881. Onze stichting heeft sinds de oprichting de ANBI-status omdat wij aan alle voorwaarden voldoen die volgens de belastingdienst behoren bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN is 853246567.

U kunt ons terugvinden in het actuele ANBI-register op de website van de belastingdienst.

Ons bankrekeningnummer (IBAN) is: NL48ABNA0429161549 t.n.v. Stichting Het SchaaKKasteeL te Rotterdam.